Typy podporovaných dokladov totožnosti v našom systéme

Služba VeriFace podporuje 105 typov dokladov totožnosti z viac ako 42 krajín sveta.

Občianske preukazy

Cestovné pasy

Vodičské preukazy

Povolenia na pobyt pre cudzinca

Podporované krajiny

Zoznam krajín, ktorých doklady totožnosti si viete pomocou služby VeriFace overiť.

Slovensko

Česká republika

Rakúsko

Maďarsko

Poľsko

Chorvátsko

Španielsko

Švédsko

Veľká Británia

Lotyšsko

USA

Argentína

Bangladéš

Bolívia

Brazília

Kambodža

Čile

Egypt

Honduras

Hong Kong

India

Indonézia

Irak

Kazachstan

Keňa

Malajzia

Mexiko

Nový Zéland

Omán

Paraguaj

Peru

Filipíny

Katar

Saudská Arábia

Singapur

Južná Afrika

Taiwan

Turecko

SAE

Uruguaj

Venezuela

Vietnam