Zostaňte v súlade s globálnymi regulačnými požiadavkami, spravujte a zmierňujte riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a zefektívnite proces prijímania zákazníkov.

Komplexné a flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť vašim potrebám.

Overovanie totožnosti

Flexibilná a bezpečná služba VeriFace, ktorú môžete ľahko integrovať do vášho pracovného procesu.

Overte totožnosť svojich zákazníkov v priebehu niekoľkých sekúnd na rýchle otvorenie účtu zákazníka a zmiernenie rizika.

Ušetríte čas a znížite svoje prevádzkové náklady.

Overte doklady totožnosti svojich zákazníkov v priebehu niekoľkých sekúnd. Získajte rýchle a presné výsledky. Urýchlite identifikáciu a overenie totožnosti svojich zákazníkov.

Jednoducho overte vek svojich zákazníkov, dodržiavajte platné predpisy a zabráňte neplnoletým osobám v prístupe k produktom s vekovým obmedzením.

Overte totožnosť svojich zákazníkov porovnaním fotografie tváre z dokladu totožnosti so skutočnou fotografiou ich tváre a uistite sa, že obe fotografie patria tej istej osobe.

Kontrola živosti zabezpečuje, že vaši zákazníci sú skutoční a živí a to tak, že ich požiada o vykonanie jednoduchej úlohy na webovej kamere.

Monitorujte vysokorizikové osoby na účely hĺbkovej kontroly svojich zákazníkov. Kontroly KÚV, PEP a sankcií sa vykonávajú s cieľom porovnať osoby so zoznamami konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií.

Pravidelne monitorujte svojich zákazníkov. Táto možnosť vám umožňuje získať aktualizácie o už existujúcich zákazníkoch, ak sú pridaní na akýkoľvek zoznam konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií.

Overovanie dokladov totožnosti

Overovanie a autentifikácia dokladov totožnosti v reálnom čase a vo veľkom rozsahu.

 • Extrahovanie údajov z dokladov totožnosti
 • Overovanie platnosti dokladov totožnosti
 • Overovanie čísla a série dokladov totožnosti
 • Overovanie fotografie tváre z dokladov totožnosti
 • Overovanie veku osoby

Porovnávanie tvárí

Služba VeriFace využíva špičkovú technológiu umelej inteligencie na overenie totožnosti vašich zákazníkov.

Naša technológia porovnáva fotografiu tváre z dokladu totožnosti so skutočnou fotografiou tváre zákazníka a uisťuje sa, že obe fotografie patria tej istej osobe.

Kontrola živosti

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia, aby ste zabránili podvodom.

Kontrola živosti zabezpečuje, že vaši zákazníci sú skutoční a živí a to tak, že ich požiada o vykonanie jednoduchej úlohy na kamere.

Kontrola živosti svojou variabilitou chráni pred vopred nahratými videami zo strany vašich zákazníkov.

AML kontrola

Chráňte svoje podnikanie a povesť pomocou prístupu založeného na hodnotení a riadení rizík.

Skontrolujte údaje svojich zákazníkov na celom svete na základe viac ako 11 miliónov preverených profilov.

 • Koneční užívatelia výhod
 • Politicky exponované osoby
 • Sankcionované osoby
 • Mediálny obraz osobnosti
 • Globálne pokrytie
 • Pravidelne monitorované údaje
 • Priebežne aktualizované údaje

Služba AML & KYC Compliance

Komplexná služba, ktorá vám pomôže hodnotiť a riadiť riziká, vykonávať hĺbkovú kontrolu svojich zákazníkov a dodržiavať najlepšie bezpečnostné štandardy.

AML kontrola

Monitorovanie vysokorizikových osôb na účely hĺbkovej kontroly svojich zákazníkov.

Súlad s regulačnými požiadavkami

Dodržiavanie globálnych regulačných požiadaviek (FATF, FINMA, FINCEN).

Globálne pokrytie

Viac ako 358 typov dokladov a viac ako 93 podporovaných krajín.

Automatizácia procesov

Automatizujte svoje procesy a ušetrite prácu svojim pracovníkom Compliance.

AML kontrola

AML kontrola je pre finančné inštitúcie povinná.

Služba VeriFace preveruje zákazníkov vo všetkých globálnych databázach konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií a vyhľadáva všetky zmienky v mediálnych článkoch.

Váš pracovník KYC alebo pracovník Compliance môže tieto informácie použiť v rozhodovacom procese.

Široké pole AML zoznamov

Chráňte svoje podnikanie a povesť pomocou prístupu založeného na hodnotení a riadení rizík.

Skontrolujte údaje svojich zákazníkov na celom svete na základe viac ako 11 miliónov preverených profilov.

 • Koneční užívatelia výhod

Identifikujte osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú firmu alebo združenie majetku a v prospech ktorých vykonávajú činnosť. Viac ako 360.000 subjektov s priebežnou aktualizáciou.

 • Politicky exponované osoby

Priebežne aktualizované údaje o PEP a ich blízkych osobách. Viac ako 1,6 milióna úplných a podrobných profilov.

 • Sankcionované osoby

Identifikujte osoby spojené s trestnou činnosťou, vnútroštátnymi a globálnymi sankciami. Viac ako 800 globálnych konsolidovaných zoznamov (EÚ, OSN, OFAC, HM Treasury, FINRA, Interpol).

 • Mediálny obraz osobnosti

Získajte viac informácií o svojich zákazníkoch na lepšie posúdenie a riadenie rizík. Milióny preverených mediálnych článkov s neustále aktualizovanými údajmi.

Administratívny portál

Online služba s úplným prístupom k výsledkom overovania.
Jednoduchá navigácia a kontrola procesov KYC a prijímania zákazníkov na jednom mieste.

 • Podrobné zobrazenie výsledkov overovania
 • Bezpečné ukladanie údajov o zákazníkoch
 • Plne v súlade s nariadením GDPR
 • Aktualizácie v reálnom čase
 • História stavu overovania

Bezproblémová integrácia s vašim firemným ekosystémom

Široká škála možností nastavenia a integrácie, ktoré sa prispôsobia vášmu UI/UX rozhraniu.

 • Webové SDK

Hotové riešenia na automatizované prijímanie zákazníkov s rýchlym nastavením a jednoduchou konfiguráciou.

 • Mobilné SDK

Vysoko prispôsobiteľné SDK pre iOS a Android postavené na natívnych technológiách pre bezproblémovú integráciu.

 • Overovacia stránka v Cloude

Odošlite odkaz zákazníkom a skontrolujte výsledky overenia okamžite v Administrátorskom portáli alebo buďte o nich informovaní prostredníctvom notifikácií, či Webhooku.

 • Integrácia API

Integrujte naše riešenia KYC a overovania totožnosti zákazníkov do svojej platformy, zbierajte potrebné údaje a získavajte výsledky overovania prostredníctvom API.