Rokan Consulting, náš partner pre AML kontrolu

Rokan Consulting poskytuje kvalitné a odborné služby v oblasti poradenskej a konzultačnej činnosti so zameraním pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Prispieva a spolupôsobí pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a vyvíja zvýšené úsilie pri včasnej identifikácii podozrivých aktivít pri rozpoznávaní neobvyklých obchodných operácií, sledovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov.

V rámci AML kontroly vytvára komplexný interný systém pre službu VeriFace a identifikuje konečných užívateľ výhod, politicky exponované osoby, ako aj osoby, voči ktorým sú vykonávané medzinárodné sankcie.

Veri2, náš partner pre vyhľadávanie a analýzu informácií

Veri2 sa úspešne špecializuje na dodávku a tvorbu informačných systémov určených pre rýchlu a spoľahlivú analýzu, vizualizáciu a vyhľadávanie informácii v obrovských množstvách údajov.

Pomáha klientom vykonávať prácu efektívnejšie s úplným prístupom k informáciám, minimalizovať obchodné riziká, zvyšovať prevenciu a odhaľovať podvody a kriminalitu.

Podieľa sa pri tvorbe informačných systémov, ktoré spracovávajú neštruktúrované, štruktúrované a multimediálne dáta, znalostné fondy a systémy určené na odhaľovanie omylov, podvodov a nelegálnej činnosti.