Innovatrics, náš partner pre biometrické technológie

Innovatrics vytvára špičkové biometrické technológie, ktoré sú známe a oceňované na celom svete. Vďaka tomuto partnerstvu, v kombinácii so skúsenosťami so spoločnosťou Rokan Biometrics, s.r.o. v oblasti cloudových firemných riešení, služba VeriFace poskytuje preverené a dôveryhodné riešenia.

„Miera presnosti našej technológie je 98,47%, výsledkom je dramatické zníženie miery chybovosti pri spracovaní dokladov totožnosti, prevencia podvodov a zákaznícka spokojnosť. Lídri v oblasti bankovníctva, financií a telekomunikácií dôverujú tejto technológii a využívajú ju pre potreby správy identít“.

Meta IT, náš partner pre vývoj aplikácie a softvéru

Meta IT vyvíja aplikácie a softvér podľa požiadaviek klienta. Vytvára komplexný interný systém pre firmy, aplikácie na mieru alebo kalkulačku na cenotvorbu. A to v akomkoľvek segmente.

Meta IT pomáha klientom naplniť ich potenciál, ktorý informačné technológie svetu biznisu ponúkajú. Je to tím odborníkov, pre ktorých je práca zábavou a vášňou. Vytvára softvér na mieru tak, aby kvalitne a efektívne naplnil potreby klienta.

Za dobu, od kedy pôsobia na trhu, úspešne dokončili viac než 50 projektov a vyrástli na stabilnú firmu s 50 ľuďmi.

Veri2, náš partner pre vyhľadávanie a analýzu informácií

Veri2 sa úspešne špecializuje na dodávku a tvorbu informačných systémov určených pre rýchlu a spoľahlivú analýzu, vizualizáciu a vyhľadávanie informácii v obrovských množstvách údajov.

Pomáha klientom vykonávať prácu efektívnejšie s úplným prístupom k informáciám, minimalizovať obchodné riziká, zvyšovať prevenciu a odhaľovať podvody a kriminalitu.

Podieľa sa pri tvorbe informačných systémov, ktoré spracovávajú neštruktúrované, štruktúrované a multimediálne dáta, znalostné fondy a systémy určené na odhaľovanie omylov, podvodov a nelegálnej činnosti.

Rokan Consulting, náš partner pre AML kontrolu

Rokan Consulting poskytuje kvalitné a odborné služby v oblasti poradenskej a konzultačnej činnosti so zameraním pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Prispieva a spolupôsobí pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a vyvíja zvýšené úsilie pri včasnej identifikácii podozrivých aktivít pri rozpoznávaní neobvyklých obchodných operácií, sledovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov.

V rámci AML kontroly vytvára komplexný interný systém pre službu VeriFace a identifikuje konečných užívateľov výhod, politicky exponované osoby, ako aj osoby, voči ktorým sú vykonávané medzinárodné sankcie.