Čo je služba VeriFace?

Od roku 2020 sa do digitálneho sveta dostávajú do popredia technológie, ktoré nám umožňujú fungovať v online prostredí. Pracujeme viac z domu, nakupujeme online a deti sa dištančne vzdelávajú. Spoločnosti zaoberajúce sa finančnými službami, ako napríklad banky, poisťovne a ďalšie finančné inštitúcie vyžadujúce overovanie totožnosti svojich zákazníkov, tiež museli prejsť na online formu poskytovania svojich služieb. Práve v tomto, ale aj v ďalších odvetviach prirodzene vznikla potreba overovania totožnosti na diaľku.

VeriFace je odpoveďou na túto potrebu. Je to špičková služba na európskej úrovni, ktorá má v dnešnej dobe obrovský potenciál využitia. Ponúka komplexné AML (anti-money-laundering) riešenie pre vzdialené overovanie totožnosti zákazníkov pomocou tvárovej biometrie. To je spojené s overovaním dokladov v databáze ministerstva vnútra, kontrolou konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb, sankcionovaných osôb, ako aj s pravidelným monitoringom týchto údajov a osôb v zmysle AML zákona.

Ako VeriFace funguje?

Je to online služba pre vzdialené overovanie totožnosti zákazníkov. Pomáha spoločnostiam rýchlo, bezpečne a spoľahlivo overiť ich totožnosť. Zefektívňuje a tiež automatizuje proces tzv. onboardingu, teda prijímania nových zákazníkov. Zároveň tiež zabezpečuje úplný súlad s predpismi (AML, GDPR) a zabraňuje podvodom vďaka špičkovej biometrickej technológii.

Kto najčastejšie využíva takýto typ služby?

Službu VeriFace môžete využiť všade, kde potrebujete overiť totožnosť. VeriFace primárne používajú finančné inštitúcie, ako napríklad obchodníci s cennými papiermi, finanční agenti, finanční poradcovia, investičné spoločnosti alebo prevádzkovatelia hazardných hier. Záujem tiež narastá v iných segmentoch, u veľkých aj malých zákazníkov, či už sú to mobilní operátori, subjekty zdravotnej starostlivosti, požičovne, carsharing spoločnosti, hotely, ubytovacie zariadenia, vysoké školy, ale aj maloobchodníci so svojimi e-shopmi. Má totiž množstvo výhod, uľahčí vám prácu, ušetrí čas aj náklady spojené s overovaním totožnosti zákazníkov a viete sa na ňu jednoducho napojiť. Naši klienti tiež oceňujú presnosť biometrie a minimálne náklady spojené so spustením služby.

Na akých technológiách stojí?

VeriFace využíva biometrickú a OCR (optické rozpoznávanie znakov) technológiu. OCR technológia prevádza údaje z fotografie dokladu do textovej podoby, aby ste s nimi mohli ďalej pracovať. Biometrická technológia slúži na dôkladné porovnanie tváre z fotografie na doklade s fotografiou tváre zákazníka získanou počas procesu overenia. Využívame overenú špičkovú biometrickú technológiu od spoločnosti Innovatrics, ktorá je v tejto oblasti lídrom na trhu. Miera presnosti našej technológie je takmer 99 percent, takže si trúfam povedať, že táto technológia je presnejšia než ľudské oko.

Vyhovuje VeriFace legislatíve?

Podľa AML zákona sú v podstate všetky finančné inštitúcie tzv. povinnými osobami. Musia overovať totožnosť svojich zákazníkov podľa podmienok stanovených v tomto zákone, ale aj v súlade so stanoviskami, ktoré vydali Národná banka Slovenska a Finančná spravodajská jednotka. So službou môžu teda svojich zákazníkov overovať aj spoločnosti, ktoré podliehajú AML zákonu, ale aj spoločnosti, ktoré nie sú regulované.

Potrebujú firmy nejaké špeciálne technológie?

Na rozdiel od sci-fi filmov na overenie totožnosti nepotrebujete žiadne špeciálne technológie. Vystačíte si s jednoduchým rozhraním v internetovom prehliadači. Služba VeriFace je webová služba, ktorú je možné integrovať v priebehu pár minút. Nepotrebujete vlastný softvér, hardvér, neplatíte za licencie, servis a údržbu. Spoplatnené je len samotné overenie. Našu demo verziu si môžete zadarmo vyskúšať a potom si zakúpiť predplatné. Štandardné predplatné je v počte od 500 do 10 000 overení ročne, pričom pre veľké spoločnosti ponúkame Enterprise predplatné, ktoré s nimi komunikujeme individuálne.

A čo k tomu potrebujú zákazníci?

Ani z pohľadu overovaného zákazníka nepotrebujete nič viac než smartfón s kamerou a platný doklad totožnosti. Samozrejme, ak sa pripojíte napríklad z počítača, na ktorom nie je kamera, vieme celý proces overovania preniesť na smartfón a potom späť na počítač.

Aké sú posledné novinky vo VeriFace?

Najnovšie nasadenou funkcionalitou je funkcia autocapture, funkcia na automatické zachytenie dokladu a tváre, ktorá výrazne zlepšila užívateľskú skúsenosť. Ďalšou novinkou je pasívna kontrola živosti, ktorá umožňuje vykonať jej kontrolu z fotografie tváre a zistiť, či je overovaná osoba skutočná, živá a nie falošná.

Ako plánujete službu rozvíjať ďalej?

Úspešne sa nám podarilo vstúpiť na český trh, teraz sa pripravujeme na expanziu do krajín V4 a radi by sme službu ponúkli celému európskemu trhu. Službu budeme rozvíjať tak, aby sa naďalej udržala medzi top riešeniami v oblasti overovania totožnosti zákazníkov. V pláne máme mnoho vylepšení, ktoré sa týkajú prevencie podvodov, nových funkcionalít, zlepšenia užívateľskej skúsenosti, ale aj napojenia na ďalšie registre a databázy. Najdôležitejšie je však rozšírenie služby v oblasti podporovania dokladov, pričom do konca roka 2022 bude naša služba schopná rozpoznať viac ako 11-tisíc svetových dokladov z viac ako 250 krajín a bude schopná konkurovať aj najväčším európskym hráčom v tejto oblasti.

Avatar photo
Roland Kraslan

Since 2001, an experienced expert in the field of AML & CFT with the demostrated history of working at the Financial Intelligence Unit and the Counter Terrorist Unit. He has obtained a lot of knowledge, experience and skills in this area and continues to provide a comprehensive AML solutions for all obliged entities.